Matkanivan Metsästysseura - Ajankohtaista

Kaurislupia 7.11.2021  8 kpl.

Oulaisten rhy:n alueella toteutetaan kannanhoidollinen ilvesjahti kaudelle 2021 – 2022. Oulaisten kunnan alueella ilvesjahtiin ilmoittautuminen soittamalla pyynninjohtaja Jani Herraselle 040-5282769 klo 18 – 20.

30-31.10 Ajokoemaastona Jääskineva, maasto rajautuu Tolkantiehen idässä ja Antikanperäntiehen lännessä. Koemaastossa metsästystä tulee välttää!!!

22.10.2021 Hirvenhaukkukoemaastoina Parsiainen-Kurjala-Kivenrauta sekä Rajala-Kämppäkangas. Koiran käyttöä maastoissa tulee välttää!!!

Suomenajokoirien PiirinMestaruus ottelu tulevana viikonloppuna 2 - 3.10. Matkanivan alueella koemaastona Jääskineva, joka sijaitsee Antikanperäntien ja Tolkan metsäautotien välissä. Koirien käyttöä koemaastossa tulee välttää!!!

Kesäkokouksen 15.8.2021 päätöksiä:

- Riistan pyynti suoritetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrääminä aikoina.

- Saaliskiintiö
• Metsäkanalintu 4 kpl, joista yksi saa olla metso tai koppelo.
• Metsäpyytä, jänistä ja rusakkoa saa pyytää vapaasti.
• Seuran alueelle kaurislupia 10 kpl, yksi per jäsen. Seurueena pyydettäessä voi sama pyytäjä ampua useamman kauriin, jos seurueen jäsenillä on kiintiötä jäljellä. Ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko lupia jäljellä. Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys. Pukin kevätpyynti on kielletty.

- Rauhoitusalueet:
• Sorsa: Sukkakosken niska – Isonniemen ruoppauspenkan pää sekä Nivan mutkasta kilometri ylä- ja alavirtaan.
• Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.
• Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto, Alahuosionneva. Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty, myös 50 metrin  levyinen kaista metsää peltojen ympäriltä kuuluu kieltoalueeseen.

• Pyynniltä rauhoitettu: peltopyy ja riekko.

• Joulurauha 24. - 25.12.2021.

- Vierasluvan ostanut metsästää seuran jäsenen kanssa käyttäen hänen saaliskiintiötään.
• Kausikortti 80 €, johtokunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta, kiintiö 4 teertä.
• Päivälupa 10 €, 1 teeri kaudessa.
• Pienpetojen pyynti 1.11. alkaen, ei maksua. Seuran jäsenen tulee olla mukana. Lupa johtokunnan jäseneltä.
• Jänislupa 50 € kausi, ei kiintiötä.
• Kauriille, metsolle ja koppelolle ei vieraslupia.
• Haittalintujen pyynti, ei maksua, lupa johtokunnan jäseneltä
• Pienpetojen pyytäjille kannustusraha 5 € / pienpeto.

- Ilveksen pyynti:
Lupia anotaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. Jos yhteislupia saadaan niin Matkanivan metsästysseura antaa ilveksen pyyntiin metsästysoikeuden yhteispyyntiin niiden seurojen jäsenille, jotka antavat saman oikeuden Matkanivan metsästysseuran jäsenille omien seurojen alueella.

- Koirakokeita:
• 25 - 26.9 Käyttöbassetit ry:n koulutusviikonloppu 2-3 maastoa.
• 22.10 Kansainvälinen hirvenhaukkukoe 2-3 maastoa.
• 30 – 31.10 Kilvan valinta (Pohjan lohko), ajokoe 2-3 maastoa.
• Kotisivuilla ajankohtaisissa, facebookissa sekä Seutumajakan järjestöpalstalla ilmoitetaan kokeisiin varatut maastot, kun ne ovat tiedossa. Metsästystä koemaastoissa tulee välttää.

- Saalisilmoitukset tammikuun loppuun mennessä, myös viraslupalaisilta

- Muuta:
• Moottoriajoneuvolla pellolla / maastossa liikkumiseen pitää olla maanomistajan lupa, teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille liikkujille. Suositus: kännykkänumero kojelaudalle näkyviin ennen maastoon menoa! • Hylsyt ym. roskat tuodaan pois, ne eivät kuulu luontoon! • Seuran kotisivuilla olevia karttoja päivitetään vuokrasopimuksien mukaisiksi, tarkista kartalta ennen pyyntiin menoa seuran käytössä olevat alueet, sekä rauhoitusalueet!Kesäkokous su 15.8.2021 klo 13 Matkanivan kylätalolla.  Tervetuloa!

Talvikokouksen 2021 päätöksiä:
Talvikokous Matkanivan kylätalolla su 23.5.2021 alkaen klo 18.

Metsästysseuran puheenjohtajana jatkaa Matti Suvanto, johtokunnan erovuoroiset jäsenet Sanna Pellikka ja Mika Råman valittiin uudelleen, johtokuntaan uutena valittiin Pauli Huhtala. Muut johtokunnan jäsenet ovat Petri Karihtala, Matti Kopola ja Pekka Mäyrä.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Antikka, varalla Antti Rautiola.
Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 € ja liittymismaksuksi 20 € ja samalla päätettiin, että alle 18 vuotiailta ei peritä liittymismaksua.
Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Riistakolmiolaskentojen vetäjäksi valittiin Jari Antikka.
Ampumajaoston vetäjiksi valittiin Hannu Karihtala, Mika Koistinen ja Mika Råman. Ilmakivääriammuntojen valvojana Matti Suvanto. Riistanhoitojaoston vetäjiksi valittiin Paavo Erkkilä, Matti Holappa ja Antti Rautiola.
Kenneljaosto: Vetäjä Sanna Pellikka ja jäsenet Jari Antikka, Matti Kopola, Jani Mäyrä ja Tapio Jääskelä.

Talvikokous su 23.5.2021 klo 18 Matkanivan kylätalolla. Tervetuloa!

Ilmoittaudu hirviporukkaan puheenjohtajalle tai hirviporukan johtajalle 18.4 mennessä!

Hirvipeijaisia ei järjestetä tänä vuonna koronatilanteen vuoksi!!!

Koronarajoituksista johtuen talvikokous siirretään pidettäväksi myöhempään ajankohtaan!

Rusakonpyynnistä kiinnostuneet:
Liity Matkanivan rusakonpyynti WhatsApp ryhmään ilmoittamalla nimesi ja puhelinnumerosi Markolle 0405155094.

Tehkää suurpetohavainnoista ilmoitus aina viipymättä seuran suurpetoyhdyshenkilö Jani Herraselle p. 0405282769 !!!

Kaurislupia jäljellä 1 kpl 29.1.2021. Suositus: kohdistakaa pyynti nuoriin yksilöihin!

Kansainvälinen hirvenhaukkukoe pe 23.10 Jääskentien, Kämppäkankaan ja Rajalan maastoissa.
Koiran käyttöä maastoissa tulee välttää!

PM-koe suomenajokoirille Oulaisissa tulevana viikonloppuna 3-4. lokakuuta.
Seuramme alueelta varattu käyttöön kaksi maastoa: Tolkka sekä Lintukangas/Löytty.

Käyttöbassetit ry koulutusviikonloppu 26-27.9.2020:
Koe Antikanperällä.
Ajoharjoituksia Jääskentien, Pekkakorven ja Mustankydön maastoissa.

Oma riista –palvelun käyttöönotto:
Toivomme mahdollisimman monen seuran jäsenen ottavan Oma riista –palvelun käyttöön! Sinun tulee toimittaa metsästäjänumerosi puheenjohtajalle sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä: mattisuvanto1@gmail.com / 0407533023. Tämän jälkeen saat jäsenkutsun Oma riista –palvelun kautta, joka pitää käydä hyväksymässä. Näin saat seuran metsästysalueen kartan käyttöösi tietokoneelle sekä puhelinsovellukseen. Oma riista –palvelun kautta seura saa kattavamman saalistilaston käyttöönsä metsästyksen suunnittelussa!

Kesäkokouksessa 9.8.2020 tehtyjä päätöksiä:

- Riistan pyynti suoritetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrääminä aikoina.

- Saaliskiintiö • Metsäkanalintu 4 kpl, joista yksi saa olla metso tai koppelo.
• Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti.
• Seuran alueelle kaurislupia 10 kpl, yksi per jäsen. Seurueena pyydettäessä voi sama pyytäjä ampua useamman kauriin, jos seurueen jäsenillä on kiintiötä jäljellä. Ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko lupia jäljellä. Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys. Pukin kevätpyynti on kielletty.

- Rauhoitusalueet:
• Sorsa: Sukkakosken niska – Isonniemen ruoppauspenkan pää sekä Nivan mutkasta kilometri ylä- ja alavirtaan.
• Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.
• Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto, Alahuosionneva. Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty, myös 50 metrin levyinen kaista metsää peltojen ympäriltä kuuluu kieltoalueeseen.
• Pyynniltä rauhoitettu: peltopyy ja riekko.
• Joulurauha 24. - 25.12.2020.

- Vieraskuvat.
- Vierasluvan ostanut metsästää seuran jäsenen kanssa käyttäen hänen saaliskiintiötään.
• Kausikortti 80 €, johtokunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta, kiintiö 4 teertä.
• Päivälupa 10 €, 1 teeri kaudessa.
• Pienpetojen pyynti 1.11. alkaen, ei maksua. Seuran jäsenen tulee olla mukana. Lupa johtokunnan jäseneltä.
• Jänislupa 30 € kausi, ei kiintiötä.
• Kauriille, metsolle ja koppelolle ei vieraslupia.
• Pienpetojen pyytäjille kannustusraha 5 € / pienpeto.

- Ilveksen pyynti:
Lupia anotaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. Jos yhteislupia saadaan niin Matkanivan metsästysseura antaa ilveksen pyyntiin metsästysoikeuden yhteispyyntiin niiden seurojen jäsenille, jotka antavat saman oikeuden Matkanivan metsästysseuran jäsenille omien seurojen alueella.

- Koirakokeita:
• 26-27.9 Käyttöbassetit ry koulutusviikonloppu. Koe Pökkylässä, ajoharjoituksia Jääskentiellä, Pekkakorvessa ja Mustassakydössä.
   26.9 Pattijoen metsästysseura, ajokoe 2-3 maastoa.
• 27.9 Pattijoen metsästysseura, ajokoe 2-3 maastoa.
  7.11 BASA 20 bassettien SM ajokoe. Maastoina Jääskentie-Risula, Mustakytö-Laukkala.
• 5.12 Pattijoen metsästysseura, ajokoe 2-3 maastoa.
• Kotisivuilla ajankohtaisissa, facebookissa sekä Seutumajakan järjestöpalstalla ilmoitetaan kokeisiin varatut maastot, kun ne ovat tiedossa. Metsästystä koemaastoissa tulee välttää.

- Saalisilmoitukset tammikuun loppuun mennessä.

- Muuta:
• Moottoriajoneuvolla pellolla / maastossa liikkumiseen pitää olla maanomistajan lupa, teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille liikkujille. Suositus: kännykkänumero kojelaudalle näkyviin ennen maastoon menoa!
• Hylsyt ym. roskat tuodaan pois, ne eivät kuulu luontoon!
• Seuran kotisivuilla olevia karttoja päivitetään vuokrasopimuksien mukaisiksi, tarkista kartalta ennen pyyntiin menoa seuran käytössä olevat alueet, sekä rauhoitusalueet!


KESÄKOKOUS:

Kesäkokous su 9.8.2020 klo 13 Matkanivan kylätalolla.  Esillä kesäkokousasiat.  Tervetuloa!

RIISTAKOLMIOLASKENTA:

Riistakolmion syyslaskenta (kanalintulaskenta) tulevana viikonloppuna su 9 elokuuta n klo 16. Laskijoita tarvitaan ja pyydetään ottaman yhteyttä nroon 0407639835 Antikka Jari. Tulevan syksyn pyyntikiintiòt pohjautuvat laskennan tulokseen.

JÄSENMAKSUT:

Jäsenmaksukirjeet ovat tänään lähteneet postin kautta, sähköpostit lähti jo eilen tiedossa oleviin sposoitteisiin. Osoitetietojen tallennus Metsänpojan uusimpaan versioon löysi taas vanhoja tietoja, kaikkia virheitä ei varmasti huomattu. Kerro jos kirje ei ensi viikolla tavoita sua! Tuula 0408644946 / tuula.kokko@proagria.fi

HIRVIPORUKKA:

Ilmoittaudu hirviporukkaan johtokunnan jäsenelle tai hirviporukan johtajille (nimet löytyvät kohdasta yhteystiedot) 19.4.2020 mennessä.
Ilmoita samalla mielipiteesi anottavien hirvilupien määrästä!! Suositusten mukaan anottavien lupien määrää tulee vähentää 35 - 50 %
edellisvuodesta, meillä 23 lupaa vuonna 2019, joista käyettiin 8.

Talvikokouksen 2020 päätöksiä:

Talvikokous Matkanivan kylätalolla su 23.2.2019 alkaen klo 13.

Metsästysseuran puheenjohtajana jatkaa Matti Suvanto, johtokunnan erovuoroiset jäsenet Petri Karihtala, Matti Kopola ja Pekka Mäyrä valittiin uudelleen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Sanna Pellikka, Mika Råman ja Jani Mäyrä.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Antikka, varalla Antti Rautiola.

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 € ja liittymismaksuksi 20 € ja samalla päätettiin, että alle 18 vuotiailta ei peritä liittymismaksua.

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Riistakolmiolaskentojen vetäjäksi valittiin Jari Antikka.

Ampumajaoston vetäjiksi valittiin Hannu Karihtala, Mika Koistinen ja Mika Råman. Ilmakivääriammuntojen valvojina jatkaa Antti Korpela, Jani Mäyrä ja Matti Suvanto.

Riistanhoitojaoston vetäjiksi valittiin Paavo Erkkilä, Matti Holappa ja Antti Rautiola.

Kenneljaosto: Vetäjä Sanna Pellikka ja jäsenet Jari Antikka, Matti Kopola, Jani Mäyrä ja Tapio Jääskelä.

Hirviluvat 2020 haetaan yhteislupana muiden Oulaisten seurojen kanssa.


Metsästysseuran talvikokous su 23.2.2020 klo 13 Matkanivan kylätalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Hirvipeijaiset Matkanivan koululla la 15.2.2020 klo 11 - 15. Koululaiset myyvät kahvia ja arpoja retkirahaston kartuttamiseksi. Maanomistajat, seuran jäsenet ja Matkaniva, Mäyrän ja Annosen kyläläiset Tervetuloa!

Saalisilmoitukset  tammikuun loppuun mennessä puheenjohtajalle, sihteerille tai johtokunnan jäsenelle!

Kaurislupia jäljellä 26.1.2020 3 kpl.

Mäyräkoirien SM-ajokokeen valintakoea la 5.10. maastona Lintukangas - Ahvenlammentie. Koiran käyttöä koemaastossa tulee välttää!

Kesäkokouksessa 4.8.2019 tehtyjä päätöksiä: 

- Riistan pyynti suoritetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrääminä aikoina.

- Saaliskiintiö 
 • Metsäkanalintu 4 kpl, joista yksi saa olla metso tai koppelo. 
 • Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti. 
 • Seuran alueelle kaurislupia 10 kpl, yksi per jäsen. Seurueena pyydettäessä voi sama pyytäjä ampua useamman kauriin, jos seurueen jäsenillä on kiintiötä jäljellä. Ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko lupia jäljellä. Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys. Pukin kevätpyynti on kielletty.

- Rauhoitusalueet:
 • Sorsa: Sukkakosken niska – Isonniemen ruoppauspenkan pää sekä Nivan mutkasta kilometri ylä- ja alavirtaan.
 • Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.
 • Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto, Alahuosionneva. Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty, myös 50 metrin levyinen kaista      metsää peltojen ympäriltä kuuluu kieltoalueeseen.
 • Pyynniltä rauhoitettu: peltopyy ja riekko. 
 •  Joulurauha 24. - 25.12.2019.

- Vierasluvan ostanut metsästää seuran jäsenen kanssa käyttäen hänen saaliskiintiötään. 
 • Kausikortti 80 €, johtokunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta. 
 • Päivälupa 10 €, 1 teeri kaudessa. 
 • Pienpetojen pyynti 1.11. alkaen, ei maksua. Seuran jäsenen tulee olla mukana. Lupa johtokunnan jäseneltä. 
 • Jänislupa 30 € kausi, ei kiintiötä. 
 • Kauriille, metsolle ja koppelolle ei vieraslupia. 
 • Pienpetojen pyytäjille kannustusraha 5 € / pienpeto. 

- Ilveksen pyynti: Lupia anotaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. Jos yhteislupia saadaan niin Matkanivan metsästysseura antaa ilveksen pyyntiin metsästysoikeuden yhteispyyntiin niiden seurojen jäsenille, jotka antavat saman oikeuden Matkanivan metsästysseuran jäsenille omien seurojen alueella.

- Koirakokeita: 
 • 5.10 Piipsjärven metsästäjät: Mäyräkoirien ajokoe 1-2 maastoa. 
 • 25.10 Ylivieskan kennelseura: Hirvenhaukkukoe 1-2 maastoa. 
 • 2.11 P-P Ajokoirakerhon mestaruuskoe 1-2 maastoa. 
 • 29.11 Pohjan karhukoirayhdistyksen mestaruushaukut narttukoirille 1-2 maastoa. 

   Kotisivuilla ajankohtaisissa, facebookissa sekä Seutumajakan järjestöpalstalla ilmoitetaan kokeisiin varatut maastot, kun ne ovat tiedossa. Metsästystä      
   koemaastoissa tulee välttää.

- Saalisilmoitukset tammikuun loppuun mennessä.

- Muuta: 
 • Moottoriajoneuvolla pellolla / maastossa liikkumiseen pitää olla maanomistajan lupa, teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille liikkujille. Suositus: kännykkänumero kojelaudalle näkyviin ennen maastoon menoa! 
 • Hylsyt ym. roskat tuodaan pois, ne eivät kuulu luontoon! 
 • Seuran kotisivuilla olevia karttoja päivitetään vuokrasopimuksien mukaisiksi, tarkista kartalta ennen pyyntiin menoa seuran käytössä olevat alueet, sekä rauhoitusalueet!

HUOM! Uudistetut Metsästysseuran säännöt sekä hirvenmetsästyssäännöt löytyvät kohdasta Kartat ja muut asiakirjat.

Metsästysseuran kesäkokous su 4.8.2019 klo 13 Matkanivan kylätalolla. Esillä kesäkokousasiat, sekä metsästysseuran- ja hirvenmetsästyssääntöjen muutokset. Tervetuloa!

Metsästysseuran sääntöjä sekä hirvenmetsästyssääntöjä ollaan päivittämässä! Jokainen seuran jäsen voi vaikuttaa sääntöihin ilmoittamalla ehdotuksensa heinäkuun 7. päivään mennessä johtokunnan jäsenelle, hirvenmetsästyssääntöjen osalta myös hirviporukan johtajille!

Oulaisten rhy järjestää linja-autokuljetuksen Ouluun Erämessuille la 18.5.2019. Lähtö Oulaisten asemalta klo 8.00, väliltä voi nousta kyytiin. Kyyti on ilmainen, jokainen maksaa lipun itse, tilataan ennakkoon tai maksetaan portilla. Ilm. sähköpostilla:oulainen@rhy.riista.fi

Hirviporukan ilmoittautumiskokous su 14.4.2019 klo 13 Matkanivan kylätalolla. Myös ilman lihaosuutta pyyntiin tulevat ilmoittautuvat porukkaan!

Ilmakivääriammuntoja hirvivajalla tiistaina, torstaina ja sunnuntaina klo 15 - 21, käytössä virallinen ilmahirvirata! Lisätietoja Matti Suvanto 0407533023.

Vuosikouksen 2019 päätöksiä:

Vuosikokous Matkanivan kylätalolla su 10.2.2019 alkaen klo 13. Läsnä 12 seuran jäsentä. 

Metsästysseuran puheenjohtajana jatkaa Matti Suvanto, johtokunnan erovuoroiset jäsenet Sanna Pellikka, Mika Råman ja Jani Mäyrä valittiin uudelleen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Petri Karihtala, Matti Kopola ja Pekka Mäyrä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jari Antikka (varalla Jyrki Käkelä) ja Janne Pahkasalo (varalla Martti Laine). 

 Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. 

 Jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 € ja liittymismaksuksi 20 € ja samalla päätettiin, että alle 18 vuotiailta ei peritä liittymismaksua. 

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 Riistakolmiolaskentojen vetäjäksi valittiin Jari Antikka. Ampumajaoston vetäjiksi valittiin Hannu Karihtala, Mika Koistinen ja Mika Råman. Ilmakivääriammuntojen valvojiksi valittiin Antti Korpela, Jani Mäyrä ja Matti Suvanto. Riistanhoitojaoston vetäjiksi valittiin Paavo Erkkilä, Matti Holappa ja Antti Rautiola. Kenneljaosto: Vetäjä Sanna Pellikka ja jäsenet Jari Antikka, Matti Kopola, Jani Mäyrä ja Tapio Jääskelä. 

Hirviluvat 2019 haetaan yhteislupana muiden Oulaisten seurojen kanssa.

Matkanivan metsästysseuran vuosikokous su 10.2.2019 klo 13 Matkanivan kylätalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 

Hirvipeijaiset Matkanivan koululla la 23.2.2019 klo 11 - 15. Koululaiset myyvät kahvia ja arpoja retkirahaston kartuttamiseksi. Maanomistajat, seuran jäsenet ja Matkaniva, Mäyrän ja Annosen kyläläiset Tervetuloa!


Kaurislupia jäljellä 6 kpl 23.1.2019


Pyyntiajat: Riistakeskuksen määrääminä aikoina. Joulurauha 24. - 25.12.


Saaliskiintiöt: 

 • Metsäkanalinnut 2 kpl joista yksi saa olla metso tai koppelo.
 • Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti. 
 • Fasaani 1 kaudessa, istuttajalla ei rajoitusta. 
 • Kauris 10kpl, yksi per jäsen. Seurueena pyydettäessä voi sama pyytäjä ampua useamman kauriin jos seurueen jäsenillä on kiintiötä jäljellä. Ennen pyyntiä varmistettava lupatilanne. 
 • Pukin kevät pyynti kielletty.

Pyynniltä rauhoitettiin peltopyy ja riekko. 
Vierasluvat löytyvät oman otsikon alta valikosta. 
Rauhoitusalueina samat kuin edellisvuonna, ne ovat merkittynä karttaan jossa myös tieto mitkä alueet metsästyskäytössä. Teräshaulien käyttö sallittu 
Hyväksyttiin hirviporukan tilit 
Koirakokeista ilmoitetaan Seutumajakan järjestöpalstalla. 

HUOM! Saalisilmoitukset sihteerille tuula.kokko (a) proagria.fi, puh. 040 864 4946 tai pj:lle mattisuvanto1 (a) gmail.com, puh. 040 7533 023 vuosikokoukseen mennessä. 

Moottoriajoneuvoilla pellolla/maastossa liikkuessa tulee olla maanomistajan lupa. Teiden liittymiin pysäköitäessä jätä tilaa muille tielläliikkujille.


Seuran 50 v lippalakkeja ja 50 v historiikkia voi ostaa puheenjohtajalta (0407533023) 5 €/kpl.


Jäsenet ja maanvuokraajat osoitteen muutoksista ilmoitus sihteerille, emme saa tietoa muualta.

Metsästysseuran kartta päivitetty

Metsästysseuran karttoja päivitetty metsästysvuokrasopimuksien mukaisiksi 6.8.2019.

Seutumajakan järjestöpalsta

Matkanivan metsästyseuran ajankohtaiset asiat ilmoitetaan Seutumajakan järjestöpalstalla.
(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään