Matkanivan Metsästysseura - Arkisto

 Kesäkokouksessa 4.8.2019 tehtyjä päätöksiä:

- Riistan pyynti suoritetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrääminä aikoina.

- Saaliskiintiö

Metsäkanalintu 4 kpl, joista yksi saa olla metso tai koppelo. Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti. Seuran alueelle kaurislupia 10 kpl, yksi per jäsen. Seurueena pyydettäessä voi sama pyytäjä ampua useamman kauriin, jos seurueen jäsenillä on kiintiötä jäljellä. Ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko lupia jäljellä. Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys. Pukin kevätpyynti on kielletty.

- Rauhoitusalueet:

Sorsa: Sukkakosken niska – Isonniemen ruoppauspenkan pää sekä Nivan mutkasta kilometri ylä- ja alavirtaan.

Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.

Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto, Alahuosionneva. Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty, myös 50 metrin levyinen kaista metsää peltojen ympäriltä kuuluu kieltoalueeseen.

Pyynniltä rauhoitettu: peltopyy ja riekko.

Joulurauha 24. - 25.12.2019.

- Vierasluvan ostanut metsästää seuran jäsenen kanssa käyttäen hänen saaliskiintiötään.

Kausikortti 80 €, johtokunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta.

Päivälupa 10 €, 1 teeri kaudessa.

Pienpetojen pyynti 1.11. alkaen, ei maksua. Seuran jäsenen tulee olla mukana. Lupa johtokunnan jäseneltä.

Jänislupa 30 € kausi, ei kiintiötä.

Kauriille, metsolle ja koppelolle ei vieraslupia.

Pienpetojen pyytäjille kannustusraha 5 € / pienpeto.

- Ilveksen pyynti:

Lupia anotaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. Jos yhteislupia saadaan niin Matkanivan metsästysseura antaa ilveksen pyyntiin metsästysoikeuden yhteispyyntiin niiden seurojen jäsenille, jotka antavat saman oikeuden Matkanivan metsästysseuran jäsenille omien seurojen alueella.

- Koirakokeita:

5.10 Piipsjärven metsästäjät: Mäyräkoirien ajokoe 1-2 maastoa.

25.10 Ylivieskan kennelseura: Hirvenhaukkukoe 1-2 maastoa.

2.11 P-P Ajokoirakerhon mestaruuskoe 1-2 maastoa.

29.11 Pohjan karhukoirayhdistyksen mestaruushaukut narttukoirille 1-2 maastoa.

Kotisivuilla ajankohtaisissa, facebookissa sekä Seutumajakan järjestöpalstalla ilmoitetaan kokeisiin varatut maastot, kun ne ovat tiedossa. Metsästystä koemaastoissa tulee välttää.

- Saalisilmoitukset tammikuun loppuun mennessä.

- Muuta:

Moottoriajoneuvolla pellolla / maastossa liikkumiseen pitää olla maanomistajan lupa, teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille liikkujille. Suositus: kännykkänumero kojelaudalle näkyviin ennen maastoon menoa! Hylsyt ym. roskat tuodaan pois, ne eivät kuulu luontoon! Seuran kotisivuilla olevia karttoja päivitetään vuokrasopimuksien mukaisiksi, tarkista kartalta ennen pyyntiin menoa seuran käytössä olevat alueet, sekä rauhoitusalueet!Kesäkokous su 26.8.2018 klo 13 Matkanivan kylätalolla.

Pyyntiajat: Riistakeskuksen määrääminä aikoina. Joulurauha 24. - 25.12. Saaliskiintiöt: Metsäkanalinnut 2 kpl joista yksi saa olla metso tai koppelo. Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti. Fasaani 1 kaudessa, istuttajalla ei rajoitusta. Kauris 10kpl, yksi per jäsen. Seurueena pyydettäessä voi sama pyytäjä ampua useamman kauriin jos seurueen jäsenillä on kiintiötä jäljellä. Ennen pyyntiä varmistettava lupatilanne. Pukin kevät pyynti kielletty. Pyynniltä rauhoitettiin peltopyy ja riekko. Vierasluvat löytyy oman otsikon alta valikosta. Rauhoitusalueina samat kuin edellisvuonna, ne ovat merkittynä karttaan jossa myös tieto mitkä alueet metsästyskäytössä. Teräshaulien käyttö sallittu Hyväksyttiin hirviporukan tilit Koirakokeista ilmoitetaan Seutumajakan järjestöpalstalla. Saalisilmoitukset 31.1.2019 mennessä sihteerille tai pj:lle, saa ilmoittaa heti kun lopettaa pyynnin. Moottoriajoneuvoilla pellolla/maastossa liikkuessa tulee olla maanomistajan lupa. Teiden liittymiin pysäköitäessä jätä tilaa muille tielläliikkujille. 


Hirviporukan ilmoittautumiskokous su 15.4.2018 klo 13 Matkanivan kylätalolla.
Myös ilman lihaosuutta pyyntiin tulevat ilmoittautuvat.


Talvikokouksen 25.2.2018 päätöksiä:

 

Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilit hyväksyttiin.
Puheenjohtajana jatkaa Matti Suvanto.
Johtokunnan erovuoroisista Jani Mäyrä, Matti Kopola ja Pekka Mäyrä valittiin uudelleen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jari Antikka ja Janne Pahkasalo, varalle Jyrki Käkelä ja Martti Laine.
Vuoden 2018 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hyväksyttiin.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 25€ ja liittymismaksuksi 20€.

Johtokunnassa käsiteltyä:

Varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Karihtala.
Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävässä jatkaa Tuula Alakastari.
Käyttökoira kiertopalkinto siirtyi Sanna Pellikalle.
Hirviporukan ilmoittautumiskokous su 15.4.2018 klo 13.
Polttopuutalkoita laavuilla kevään aikana.
Laavuretki yhteistyössä Matkanivan nuorisoseuran kanssa Helatorstaina 10.5.2018 klo 11 - 15.
Muistutetaan jäseniä, että penkka- ja viljelysteitä ei tule ajaa kelirikon aikana.

 

Ammuntasimulaattori kylätalolla to 15.2. klo 18 alkaen. Mahdollisuus kokeille useita riistatilanteita,
linnuista karhuun ja kaikkea siltä väliltä!

 

Huom!

Alahuosionnevalla tilan 22:26 metsästysvuokrasopimus koskee vain hirveä,

muu metsästys on kielletty!!!

 

 

Kesäkokouksessa 13.8.2017 päätettyjä asioita:


Pyyntiajat: Riistakeskuksen määrääminä aikoina.

Saaliskiintiöiksi päätettiin:

Metsäkanalinnut 2 kpl, joista yksi saa olla metso

Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti.

Fasaani 1 kpl kaudessa, istuttajalla ei ole rajoitusta.

Kaurislupia 10 kpl, yksi per jäsen. Ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko lupa jäljellä.

Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys. Pukin kevät pyynti kielletty.

Rauhoitusajat: Joulurauha 24. – 25.12.2017

Rauhoitusalueiksi hyväksyttiin:

Sorsa: Pyhäjoessa Sukkakosken niska – Isoniemen ruoppauspenkan pää sekä Nivan mutkasta kilometri ylä – ja alavirtaan.

Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.

Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto, Kaijannevan laavu, Hornantuutin mökki – Alpon pisto – Kaijannevan metsäautotie, Alahuosionneva ja Perikankaantie – Haan viljelystie jatkuen suoraan Pirnesojaan – Matkanivantie.

Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty, myös 50 metrin levyinen kaista metsää peltojen ympäriltä kuuluu kieltoalueeseen.

Kauris: Takalontie – Ollilan viljelystie ja takaisin peltojen laitaa Takalontielle-

Pyynniltä rauhoitettiin peltopyy, riekko ja koppelo.

Vierasluvan ostanut metsästää seuran jäsenen kanssa käyttäen hänen saaliskiintiötään.

Päivälupa 10€/ pv, 1 teeri kaudessa

Jänislupa 30€/kausi, jäsenen mukana ei kiintiötä.

Kausilupa 80€, johtokunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta.

Kauriille ja metsolle ei vieraslupia.

Pienpetojen pyynti 1.11. alkaen, ei maksua. Seuran jäsenen tulee olla mukana. Lupa johtokunnan jäseneltä.

Kiellettiin teräshaulien käyttö.

Saalisilmoitukset tulee jättää 31.1.18 mennessä.

Moottoriajoneuvoilla pellolla / maastossa liikkuessa tulee olla maanomistajan lupa. Teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille liikkujille.

Hylsyjä eikä roskia jätetä luontoon.

Seuran 50-vuotisjuhla on 1.10.2017 Nuorisoseuralla, kutsu laitetaan järjestöpalstalle Seutumajakkaan ja nettisivuille sekä facebookkiin.

 

 

Kesäkokouksessa 5.8. 2016 päätettyjä asioita:

Riistan pyynti suoritetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrääminä aikoina.

 

Pyynniltä rauhoitettu: peltopyy ja riekko

 

Rauhoitusalueet

Sorsa: Sukkakosken niska – Isonniemen ruoppauspenkan pää

sekä Nivan mutkasta 500 metriä ylä- ja alavirtaan.

 

Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon

peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.

 

Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto,

Kaijannevan laavu – Hornantuutin mökki – Alpon pisto – Kaijannevan

metsäautotie ja Perikankaantie – Haan viljelystie jatkuen suoraan Pirnesojaan – Matkanivantie.

Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty: myös 50 metrin levyinen kaista metsää

peltojen ympäriltä kuuluu kieltoalueeseen.

 

Joulurauha 24. - 25.12.2016

 

Saaliskiintiö

Metsäkanalintu 2 kpl, joista yksi saa olla metso tai koppelo.

Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti. Fasaani 1 kpl kaudessa,

fasaanien istuttajalla ei rajoitusta.

Seuran alueelle kaurislupia 9 kpl, yksi per jäsen. Ilmoitus kaadosta

puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko

lupia jäljellä. Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys.

Pukin kevätpyynti on kielletty.

 

Vierasluvat:

Kausikortti 65 €, päivälupa 10 €, pienpetolupa 10 €, jänislupa 25 €, jolla saa pyytää myös pienpetoja.

Päiväluvan ostaja pyytää teeriä jäsenen kiintiöstä, päivä- ja kausiluvan

ostaja saa pyytää enintään 2 teertä kaudessa.

Kauriille, metsolle ja koppelolle ei vieraslupia.

 

Koirakokeita:

-        22.10.-16 dreevereiden ajokoe

-        6.1.-17 dreevereiden ajokoe

 

Kotisivuilla ajankohtaisissa sekä Seutumajakan järjestöpalstalla ilmoitetaan kokeisiin varatut maastot,

kun ne ovat tiedossa.  Metsästystä koemaastoissa tulee välttää.

 

Muuta: Saalisilmoitukset tammikuun loppuun mennessä, kaikkien ilmoituksen palauttaneiden kesken

arvotaan 50 € lahjakortti Urheilu Pajalaan. Riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvalvojat suorittavat

valvontaa seuran alueilla. Moottoriajoneuvolla pellolla / maastossa liikkumiseen pitää olla

maanomistajan lupa, teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille

liikkujille. Suositus: kännykkänumero kojelaudalle näkyviin ennen maastoon menoa!

Hylsyt ym. roskat tuodaan pois, ne eivät kuulu luontoon!

Seuran kotisivuilla olevia karttoja päivitetään vuorasopimuksien mukaisisksi, tarkista kartalta ennen

pyyntiin menoa seuran käytössä olevat alueet!

 

 _______________

Metsästysseuran kesäkokouksessa 2014 päätettyjä asioita

Riistan pyynti suoritetaan Maa- ja metsätalousministeriön määräminä aikoina.

Pyynniltä rauhoitettu: peltopyy ja riekko

 

Rauhoitusalueet

 

Sorsa: Sukkakosken niska – Isonniemen ruoppauspenkan pää

sekä Nivan mutkasta 250 metriä ylä- ja alavirtaan.

Pienriista: Saukonnevantie – Antikantie – Pyhäjoki sekä Papinahon

peltoaava kanavaan saakka ja Matkanivan koulun ympäristö.

 

Metsäkanalintu: Takalontien ja Haapavedentien välinen maasto,

Kaijannevan laavu – Hornantuutin mökki – Alpon pisto – Kaijannevan

metsäautotie ja Pirnesjärventie – Haapaveden raja – Matkanivantie.

Metsäkanalinnun peltopyynti on kielletty.

 

Joulurauha 24. - 25.12.2014

 

Saaliskiintiö

 

Metsäkanalintu 5 kpl, joista yksi saa olla metso tai koppelo.

Metsäpyytä ja jänistä saa pyytää vapaasti. Fasaani 1 kpl päivässä,

fasaanien istuttajalla ei rajoitusta.

Seuran alueelle kaurislupia 5 kpl, yksi per jäsen. Ilmoitus kaadosta

puheenjohtajalle tai sihteerille. Ennen pyyntiä varmistettava onko

lupia jäljellä. Seuran kotisivuilla lupatilannepäivitys.

Pukin kevätpyynti on kielletty.

Vierasluvat:

 

Kausikortti 65 €, päivälupa 10 €, pienpetolupa 10 €, jänislupa 25 €.

Päiväluvan ostaja pyytää teeriä jäsenen kiintiöstä, päivä- ja kausiluvan

ostaja saa pyytää enintään 3 teertä kaudessa.

Kauriille, metsolle ja koppelolle ei viraslupia.

Koirakokeita:

 

-        3.8 KAER vesikoe

-        31.8 linnunhaukkukokeet

-        6.9 hirvenhaukkukokeet

-        6.9 linnunhaukkukoe

-        22.11 dreevereiden ajokoe

-        29.11 linnunhaukkukoe

-        6.1.-15 dreevereiden ajokoe

Kotisivuilla ajankohtaisissa sekä Seutumajakan järjestöpalstalla ilmoitetaan

kokeisiin varatut maastot, kun ne ovat tiedossa. Metsästystä koemaastoissa

tulee välttää.

Muuta: Saalisilmoitukset talvikokoukseen mennessä. Moottoriajoneuvolla pellolla / maastossa

liikkumiseen pitää olla maanomistajan lupa, teiden liittymiin pysäköitäessä pitää jättää tilaa muille

liikkujille. Suositus: kännykkänumero kojelaudalle näkyviin ennen maastoon menoa!

Hylsyt ym. roskat tuodaan pois, ne eivät kuulu luontoon!

Seuran kotisivuilla olevia karttoja päivitetään vuorasopimuksien mukaisisksi, tarkista kartalta ennen pyyntiin menoa seuran käytössä olevat alueet!

 

_____________________ 

Talvikokouksen 3.2.2013 päätöksiä

 

Matkanivan metsästysseuran talvikokouksen 3.2.13 päätöksiä:

 

Toimintakertomus ja tilit hyväksyttiin.

Puheenjohtajana jatkaa Matti Suvanto

Johtokunnassa jatkaa Jani Mäyrä ja Seppo Honkakoski, uutena valittiin Jani Isokivelä.

Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmat hyväksyttiin. (pyydä pj:ltä tai sihteeriltä)

Liittymismaksu 5€ ja jäsenmaksu 15€

 

Johtokunnassa käsiteltyjä:

Varapuheenjohtajana jatkaa Petri Karihtala ja rahastonhoitajana Pekka Mäyrä.
Hirvenhaukun piirimestaruuskisat tulossa Oulaisiin.
Muistutetaan jäseniä, ettei syksyllä ajeta penkka- ja sivuteitä nurin.
Poikkeuslupa variksen ja harakan pyyntiin - onko tarvetta?
Käyttökoira kiertopalkinto siirtyi Seppo Honkakoskelle.
Hirviporukkaan ilmoittautuu myös ei lihaosuudella tulevat.
Äitienpäivä patikkaretki järjestetään kuten viimevuonna, vapaaehtoisia laavuille?
Talkoita: Puuliitereitä varten on materiaalia, keväällä talkoita laavuilla.
Maanvuokrasopimuksia päivitetään, eihän sinulla ole allekirjoitettuja sopimuksia kotona?

 

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään